Partnerská zóna


 
 
Počet položiek:  0
Spolu:  0 €

PREFA Orlov

Profil spoločnosti

Prefa Orlov má už viac ako polstoročnú tradíciu výroby stavebných betónový prefabrikátov. Jej založenie si v roku 1948 vynútila industrializácia Slovenska. Výrobný sortiment firmy tvorili spočiatku hlavne jednoduché výrobky ako obrubníky, kocky, plotové stĺpiky, a pod. Neskôr došlo k rozšíreniu výroby aj na iný sortiment, žiaľ výroba bola po roku 1989 ukončená.

V roku 2007 sa spoločnosť EKOPRIM, s.r.o. začala zaujímať o výrobu betónových prefabrikátov a založila spoločnosť Prefa Orlov, s.r.o. so sídlom v Orlove, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 18891/P.  

Spoločnosť investovala do nových výrobných technológii na výrobu betónu, kanalizačného systému, prefabrikátov, úpravne štrkov a výrobných hál pre tieto technológie finančné prostriedky približne v hodnote 2 mil. €. Nosným výrobným programom je výroba kompletných kanalizačných systémov a betónových prefabrikátov. Cieľom spoločnosti je ponúknuť tradičné výrobky z betónu pre jednoduché, estetické a najmä spoľahlivé budovanie rôznych stavebných diel. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom uspokojovania zákazníkov v oblasti produkcie zámkovej dlažby, prvkov pre komunikácie a terénne úpravy a prvkov pre inžinierske siete. Na základe silného technického potenciálu našich pracovníkov prípravy výroby a obchodu dokážeme uspokojiť požiadavky zákazníkov aj v oblasti neštandardných – atypických výrobkov. K výhodám spoločnosti patrí aj vlastná ťažba štrkopieskov, ich spracovanie premývaním a triedením a následný predaj kameniva pre stavebné účely.     

Samostatným strediskom spoločnosti Prefa Orlov, s.r.o. je betonáreň situovaná v Prešove na Strojníckej 11.  

 

14.4.2014 | PREFA Orlov