Partnerská zóna


 
 
Počet položiek:  0
Spolu:  0 €

BETONÁREŇ Prešov

Sortiment a služby

Hlavným sortimentom betonárne sú základné typy betónu podľa STN EN 206 – 14, ktoré sú používané predovšetkým na základy, vence, schodiská, stropné dosky a pod. Jedná sa o tieto druhy betónov C 8/10, C 12/15, C 16/20 a C 20/25. Samozrejme v rámci nami ponúkaného sortimentu nechýbajú ani betóny vyšších tried ako C 25/30, C 30/37 a tiež betóny podľa STN EN 123 90 – 8. Vzhľadom na spoluprácu s certifikovanými laboratóriami na príprave receptúr, sme schopní vyrábať aj špeciálne druhy betónov na základe požiadavky zákazníkov. 

Dodávame aj materiál na realizáciu veľkoplošných podláh, t.j. potery jemnej a strednej zrnitosti. Odber betónov je možný individuálnym spôsobom, priamo z autodomiešavača, z ktorého sa betón pomocou korýt dostane do vzdialenosti maximálne 2 až 3 metre alebo autodomiešavačmi s čerpadlom. Týmto zariadením sa betón dostane do vzdialenosti až 28 metrov.

 

14.4.2014 | BETONÁREŇ Prešov