Partnerská zóna


 
 
Počet položiek:  0
Spolu:  0 €

Kameňolom Fintice

Profil spoločnosti

Spoločnosť sa pôvodne začala zaoberať ťažbou nerastov v roku 2002. Po získaní dobývacích práv na dobývacie priestory začala s intenzívnou prípravou na oživenie výroby, ktorá bola v predchádzajúcich rokoch posledným držiteľom dobývacích práv zastavená a technické zriadenie kameňolomu zlikvidované. V roku 2005 bola skolaudovaná pevná drviaca a triediaca linka, ktorá až do súčasnej doby prešla rozsiahlymi úpravami a opravami. V súčasnosti spoločnosť disponuje aj mobilnou drviacou a triediacou linkou, ktorá jej umožňuje promptne reagovať na zvýšený dopyt po niektorej z ponúkaných frakcií. Zanedbateľný nie je ani podiel na ručnej kamenárskej výrobe, ktorá je využívaná predovšetkým pri rekonštrukciách historických centier miest, výstavbe mostov alebo úprave spevnených plôch. V roku 2008 došlo k transformácii spoločnosti a založeniu spoločnosti Lomy, s.r.o. , ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 19953/P. V súčasnej dobe táto spoločnosť zamestnáva približne 25 zamestnancov.

Nerastom, ktorý je dobývaný v kameňolome je andezit. Patrí medzi horniny, ktoré je možno použiť na ručnú výrobu (dlažobné kocky, obrubníky, haklik, atď.) alebo ako stavebné kamenivo.

 

14.4.2014 | Kameňolom Fintice