Partnerská zóna


 
 
Počet položiek:  0
Spolu:  0 €

STAVEBNÉ SUTE

Profil spoločnosti

Cieľom stavebnej činnosti je niečo postaviť, niečo vytvoriť. V niektorých prípadoch tomuto predchádza nutnosť pôvodný a nepotrebný objekt zbúrať. Pri tejto činnosti často vzniká odpad, presnejšie stavebný odpad, ktorý je možné po spracovaní ešte ďalej využiť, avšak tento materiál má svoje špecifické vlastnosti, pre ktoré ho nie je možné voľne likvidovať. Z tohto dôvodu bola v roku 2009 založená spoločnosť ENBRA, s.r.o., ktorá umožňuje stavebníkom legálne uloženie týchto materiálov, a to v súlade s požiadavkami zákona č. 223/2001 Z.z., Zákon o odpadoch v znení neskorších zákonov. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22302/P.

Spoločnosť následne tento stavebný odpad spracováva drvením a triedením na recyklát, ktorý je ďalej podľa povahy materiálu možné využiť pri stavebnej činnosti, napríklad na zásypy, obsypy, podklady pod komunikácie, atď. Ako službu ďalej ponúkame aj uskutočňovanie búracích prác potrebnou technikou /búracie kliešte, HK, nakladače, atď./, ako aj spracovanie stavebných sutín priamo na stavbe.

Spoločnosť prevádzkuje dve skládky stavebných sutín, a to v Prešove a vo Veľkej Lomnici.

 

Prílohy

suhlas_na_vydanie_prevadzkoveho_poriadku_mobilneho_zariadenia_a_suhlas_na_zhodnocovanie_odpadov_mobilnym_zariadenim.pdf
[  PDF - 1993.7 kB]
rozhodnutie_na_prevadzkovanie_zariadenia_na_zber_odpadov_vratane_zberneho_dvora.pdf
[  PDF - 1517.4 kB]
Mostová váha- certifikát
[  PDF - 469.9 kB]
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov VL
[  PDF - 1812.6 kB]
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov VL 20 03 08 Drobny stavebny odpad
[  PDF - 904.6 kB]
rozhodnutie na zber odpadov prevádzka Prešov, doplnenie odpadov: 17 09 04/O a 17 08 02/O
[  PDF - 962.1 kB]
Zariadenie na zber ostatných odpadov, prevádzka Orlov
[  PDF - 2037.4 kB]

27.10.2014 | STAVEBNÉ SUTE