Partnerská zóna


 
 
Počet položiek:  0
Spolu:  0 €

REALIZÁCIA STAVIEB

Profil spoločnosti

Stavebná činnosť je základným pilierom aktivít celej skupiny spoločností. Náleží k prvotným a primárnym aktivitám, ktoré spoločnosť začala vykonávať. Realizuje stavebné činnosti širokého rozsahu, a to predovšetkým inžinierske a dopravné stavby, výstavbu priemyselných objektov, stavby občianskeho charakteru, polyfunkčné objekty, výrobné a skladovacie haly. Spoločnosť EKOPRIM, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2405/P. Spoločnosť je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001: 2001.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam našich stavbyvedúcich v rámci stavebného trhu a širokej základni profesne a odborne zdatných remeselníkov, dokáže spoločnosť väčšinu stavebných činností realizovať vlastnými kmeňovými zamestnancami. V prípade potreby realizácie mimoriadnych stavebných činností má spoločnosť vytvorenú širokú sieť subdodávateľských firiem špecializovaných na danú potrebu. Spoločnosť disponuje širokým spektrom vlastnej dopravnej a mechanizačnej techniky, a to od kopacích a dopravných mechanizmov, žeriavov, vibračných valcov až po rôzne stroje a zariadenia potrebné na bezproblémovú realizáciu stavieb.

Od vzniku spoločnosti v roku 1989 kladieme dôraz na kvalitné personálne obsadenie, pričom s narastajúcim nárokom na množstvo práce sa jeho kvalita z roka na rok zvyšuje. Ľudia sú pre nás dôležití, robíme všetko pre to, aby sa každý zamestnanec cítil v práci dobre, medzi svojimi kolegami. Snažíme sa zbližovať ľudí a vytvárať prostredie pre dobrú komunikáciu a porozumenie.

Našim cieľom je dodávať prácu v najvyššej možnej kvalite pri dodržiavaní vysokých štandardov bezpečnosti práce. Kladieme dôraz na ohľaduplnosť našich projektov k životnému prostrediu a ich energetickú úspornosť. Každoročne si dávame ciele, ktorých úlohou je zlepšovať výrobné postupy, investovať do moderných technológii a zároveň využívať skúsenosti a schopnosti našich ľudí.

 

28.10.2014 | REALIZÁCIA STAVIEB