Partnerská zóna


 
 
Počet položiek:  0
Spolu:  0 €

DOPRAVA A MECHANIZÁCIA

Nákladná automobilová doprava patrí k dlhodobým aktivitám spoločnosti EKOPRIM, s.r.o. Je vlastníkom rôznych druhov návesov, čo jej umožňuje uskutočňovať prepravu rozličných sortimentov, a to ako v rámci Slovenska, tak aj iných krajín Európskej únie. Primárne je spoločnosť zameraná na prepravu sypkých materiálov a materiálov vhodných na prepravu prostredníctvom tzv. plato návesov (betónové prefabrikáty, drevo, hutný materiál, atď.).

 

13.11.2014 | DOPRAVA A MECHANIZÁCIA