Partnerská zóna


 
 
Počet položiek:  0
Spolu:  0 €

O SPOLOČNOSTI


O spoločnosti

Koncom roka 2016 uplynie už 27 rokov, od vzniku spoločnosti, ktorej dátum založenia je 20. decembra 1989. Vývoj firmy prešiel, tak ako aj vývoj spoločnosti, niekoľkými fázami, a to až do dnešnej podoby. Spočiatku spoločnosť fungovala na základe živnostenského oprávnenia a od roku 1995 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Spočiatku bola spoločnosť zameraná primárne na stavebnú činnosť, a to výstavbu inžinierskych sietí/kanalizácií, vodovodov, komunikácií, plynovodov/. Tejto činnosti boli podriadené všetky ďalšie aktivity, a to od získania oprávnení na špeciálne práce, až po nákup techniky, bez ktorej by nebolo v tejto dobe možné sa uchádzať o zákazku.

Spoločnosť rýchlo expandovala. čo sa prejavilo v nutnosti zaistiť si vlastné administratívne aj technické zázemie. K tomuto došlo v roku 1995, keď sa spoločnosť stala vlastníkom areálu bývalých Pozemných stavieb Prešov na Strojníckej ulici 17. kde je jej sídlo až do súčasnej doby. Od tohto momentu spoločnosť získala silné priestorové zázemie vhodné pre výrobu, ako aj pre obchodnú činnosť. Táto bola postupne rozširovaná o stavebniny, hutný materiál, inštalačné tovary /voda, plyn, kúrenie ap. /, betónové výrobky, štrky a kamenivá a v roku 2013 o betóny.

V roku 2002 spoločnosť pocítila pomerne silné zníženie príjmov zo stavebnej výroby a z dôvodu menšej „zraniteľnosti" vedenie spoločnosti rozhodlo rozšíriť svoje pôsobenie aj v iných oblastiach podnikania a nezameriavať sa len na stavebnú činnosť. Výsledkom tohto snaženia bolo získanie nehnuteľností vo Veľkej Lomnici, kde je v súčasnej dobe postavený priemyselný areál s možnosťou prenájmu nehnuteľností, ako aj vlastným areálom a poľnohospodárskou výrobou, nákupom nehnuteľnosti v Orlove a zavedením výroby betónových prefabrikátov a výrobne štrkov, získanie dobývacích práv v lomoch vo Finticiach pri Prešove a postavením pevnej aj pojazdnej výrobnej triediacej linky na spracovanie kameňa, vybudovanie skládok stavebných sutín s recykláciou v Prešove a vo Veľkej Lomnici, postavenie betonárne v Prešove s predajom štrkopieskov, vybudovanie opravárenských autodielní, poskytovanie služieb nákladnej autodopravy a nákup nehnuteľnosti v Chomutove, ktorá je v súčasnej dobe čiastočne v prenájme. Realizácia tejto myšlienky sa po rokoch ukázala ako správna, pretože spoločnosť je schopná poskytovať zákazníkovi komplexnosť služieb, ktorá mu nesporne prináša ekonomický efekt.

Kvalita služieb spoločnosti bola ocenená množstvom investorov na Slovensku, ako aj v zahraničí prostredníctvom rôznych ďakovných listov a uznaní. V roku 2003 spoločnosť získala certifikát kvality ISO 9001. V súčasnosti spoločnosť pôsobí prostredníctvom vlastných pobočiek na piatich miestach Východného Slovenska a jednom predajnom mieste v Českej republike, pričom vďaka rozvinutému vozidlovému parku a premyslenej logistike distribuuje tovar v rámci celého Slovenska.

 

19.3.2014 | O SPOLOČNOSTI